Com usar els Asos

Aquesta regla explica com pots jugar un as A (o Un, 1 si jugues amb fitxes) dins d'una sèrie.

 • Valor baix: A23

  Pots jugar l'As només davant d'un 2.

 • O valor baix: A23 o valor alt: QKA

  Pots jugar un As davant d'un 2, o després d'un Rei (13), però no entre un Rei (13) i un 2.

 • Ambdós valors, alt i baix: KA2

  Pots jugar un As davant d'un 2, després d'un Rei (13), o entre un Rei (13) i un 2.

  Aquesta opció també permet A23 i QKA .

Jocs amb aquesta regla

La majoria dels jocs incorporats per defecte en Rummi utilitzen la regla d'asos amb valor baix. Les excepcions són el joc Carousel (els asos tenen o bé un valor baix o alt), i el joc Rozzy i el Windmill (els asos poden tenir els dos valors a la vegada).

 

En la majoria de jocs de tipus Rummy, incloent Rummikub®, els asos sempre tenen el valor baix. En alguns jocs però, com el Carousel, els asos tenen un sol valor a la vegada, o bé baix o alt.

Veure també:

Català
Registre d'usuari