Inici > Ajuda > Regles de joc > Exemples: combinacions

Exemple: Combinacions vàlides

Els següents exemples il·lustren com pots formar combinacions vàlides.

Exemple 1:

Suposa que a la teva mà tens les següents cartes:

45674445

Llavors podries formar un combinació com aquesta 4567 (una sèrie).

O podries formar una combinació com aquesta 567 (una sèrie) i una altra com aquesta 444 (un grup), alliberante de diverses de les teves cartes .

Recorda que no pots formar un grup de 444 , ja que un grup no pot contenir dues cartes del mateix color o pal.

Tampoc pots formar una sèrie com 45 , ja que la combinació ha de tenir com a mínim 3 cartes.

Està permès afegir les teves cartes a les combinacions existents a la taula, com es mostra en els següents exemples.

Exemple 2:

Suposa que a la taula hi ha les següents combinacions:

567
444

I a la teva mà tens: 34

Llavors podries o afegir el teu 4 al grup de quatre: 4444 , o podries jugar dues cartes a la sèrie de color negre: 34567

Exemple 3:

Ara suposa que la taula conté la següent combinació:

56789

I a la teva mà conté: 7

Llavors pots jugar la teva carta sobre la sèrie de color negre, per dividir-la en dos:

567   789
Català
Registre d'usuari