Inici > Ajuda > Com puc > Bescanviar duplicades

Intercanviar cartes duplicades

En alguns jocs, pots bescanviar cartes de la teva La teva és la fila (o files) de cartes de la part inferior de la pantalla. Quan s'han jugat totes les cartes de la teva mà, llavors guanyes la partida. amb els altres jugadors.

Bescanviar cartes duplicades

Només pots bescanviar cartes duplicades de la teva mà, abans de jugar qualsevol altra cosa en el teu torn. Només pots bescanviar-les amb un altre jugador que tingui cartes duplicades, el què s'avisa amb l'indicador de cartes duplicades que apareix a la mà de l'oponent.

Per bescanviar una carta duplicada, agafa-la i deixa-la sobre la mà de l'altre jugador

Tingues en compte que per prevenir fer trampes, no pots desfer l'intercanvi d'una carta duplicada.

En una partida contra el programa

En una partida Online amb altra gent, veuràs una finestra que t'indica que esperis mentre que l'altre jugador està triant una carta duplicada que vol bescanviar per la teva. Al final, la finestra desapareixerà i la teva carta probablement es substituirà per una altra. (Si l'altre jugador no vol bescanviar cap al final, la teva carta podria quedar igual).

Si l'altre jugador triga massa temps decidint-se, pots cancel·lar la finestra i seguir jugant. La teva carta no serà bescanviada per una altra.

Registre d'usuari