Preferències: La meva mà

En aquesta finestra, pots configurar com s'ordenen les cartes del teva La teva és la fila (o files) de cartes de la part inferior de la pantalla. Quan s'han jugat totes les cartes de la teva mà, llavors guanyes la partida. . Existeixen diferents opcions depenent de la manera d'organitzar que es triï.

 

  Preferències de la meva mà: A l'esquerra apareixen les opcions disponibles per a l'opció mantenir la meva mà ordenada, a la dreta les opcions per a l'opció ordenaré la mà jo mateix.

1. Forma d'ordenar

Aquí tries la manera en que les cartes de la mà són ordenades:

Mantenir la mà ordenada: les cartes de la mà es classifiquen, d'acord amb les altres opcions.

Disposar la mà en una graella. Les cartes de la mà es mostren en una graella de quatre files (una per a cada pal o color), i tretze llocs en una fila per a cada valor nominal. Els comodins i les cartes duplicades es situen al final de cada fila de la graella.

Ordenaré la mà jo mateix: les cartes de la mà no es classifiquen de manera automàtica, però hi ha opcions per classificar-les per tu mateix.

2. Quan robo una carta

Si tries una de les dues formes automàtiques d'ordenar, llavors aquí pots triar com es roben les cartes de la pila o de la pila de descart.

Moure la carta de manera automàtica a la meva mà: el programa mou la carta. Només es pot agafar la carta quan s'ha deixat a la mà.

Agafaré i deixaré la carta jo mateix: com fas amb qualsevol altra carta. Has de posar la carta per tu mateix en el lloc que vulguis de la teva mà. O bé, si el joc ho permet, pots jugar la carta immediatament a taula, fent que el joc sigui una mica més ràpid.

3. Ordenar les cartes de la mà per

Només per l'opció Mantenir la mà ordenada.

Aquí pots triar la manera de com s'ordenen:

Pal, després valor: les del mateix pal (color) es mantenen juntes, com en 123123.

Valor, després pal: les del mateix valor es mantenen juntes, com en 112233.

4. Aïllar combinacions vàlides

Només per l'opció Mantenir la mà ordenada.

Si selecciones aquesta opció, les cartes que formin una combinació vàlida es col·loquen a part, a l'esquerra de les altres cartes de la mà.

5. Aïllar cartes duplicades

Només per l'opció Mantenir la mà ordenada.

Si selecciones aquesta opció, les cartes duplicades es col·loquen a part, a la dreta de les altres cartes de la mà. Les cartes duplicades són les que tenen el mateix pal i valor que una altra carta de la mà.

6. Mantenir la meva mà compacta

Només per l'opció .

Si selecciones aquesta opció, llavors pots canviar l'ordre i l'agrupació de les cartes de la mà tu mateix, però sempre tindran el menor espai possible.

Si ho fas no seleccionis aquesta opció, ja que les cartes romandran exactament on les posis. En aquest cas, també pots afegir files buides a la teva mà per alliberar espai, utilitzant el el menú contextual de la mà (botó dret del ratolí).

Registre d'usuari