Home > Help > Hoe kan ik > Straf accepteren

De straf voor een ongeldige beurt accepteren

Als u op een ongeldige manier heeft gespeeld, dan kunt u uw beurt niet beëindigen zonder een straf Een straf is een manier om u te straffen als u uw beurt op een ongeldige manier beëindigt. Bijvoorbeeld, als u uw beurt beëindigt terwijl niet alle kaarten op tafel deel uitmaken van geldige groepjes.

In sommige spellen moet u extra kaarten van de stok pakken. In andere spellen moet u voor straf een of meer beurten overslaan.

Zie: straf-regel
te aanvaarden. Meestal zult u uw zetten ongedaan maken en de straf vermijden, maar soms zal u inderdaad de straf willen accepteren.

De straf accepteren

In menu Het spel spelen klikt u
Beurt beëindigen
, daarna kiest u Draai beurt terug en aanvaard straf.

Zoals de keuze zegt, alle zetten die u gedaan heeft worden teruggedraaid en de straf wordt toegepast.

In een spel met de regel U moet spelen als u kunt, als u inderdaad iets kunt spelen, luidt de menukeuze Draai beurt terug, speel voor mij, en aanvaard straf. In dat geval zal de computer een zet voor u doen voordat de straf wordt toegepast.

Nederlands
Leden login