Home > Help > Hoe kan ik > Competitie

In een competitie spelen

Als u zich bij een competitie heeft aangemeld, kunt u kiezen of uw online spel in die competitie telt, of niet. Als u aan meerdere competities meedoet, moet u uw competitie kiezen voordat u een tafel aanmaakt of aan eentje meedoet.

Om in een competitie te spelen, start u een spel in de openbare speelzaal. Hierna wordt het venster beschikbare tafels getoond.

Voordat u een nieuwe tafel aanmaakt, moet u ervoor zorgen dat het Competitie keuzeveld in het gebied Voeg een tafel toe de naam van de juiste competitie laat zien.

Voordat u aan een andere tafel meedoet, moet u ervoor zorgen dat het competitie-keuzeveld voor die tafel de naam van de gewenste competitie laat zien.

Voor een volledige uitleg van het venster, zie de referentie Online tafels.

Nederlands
Leden login