Home > Help > Hoe kan ik > Kloppen

Kloppen om het spel voortijdig te beëindigen

In sommige spellen kunt u kloppen; dat is het spel voortijdig beëindigen als u nog kaarten in uw hand Uw hand is de rij (of: rijen) kaarten onderaan het scherm. Als u alle kaarten uit uw hand heeft gespeeld, wint u het spel. heeft.

Kloppen

In menu Het spel spelen klikt u
Kloppen
.

Er wordt een menu geopend. Klik dan Alle handen worden nu geopend of Alle handen worden geopend na nog één beurt. Welke keuze zichtbaar is hangt af van de spelregel voor kloppen van het spel.

Als u niet kunt kloppen, bijvoorbeeld als u te veel punten in uw hand heeft, of als het spel kloppen niet toestaat, dan is de knop voor kloppen grijs.

Met het toetsenbord

Als alternatief kunt u kloppen met de sneltoets Ctrl+N.

Nederlands
Leden login