Home > Help > Hoe kan ik > Ongedaan en opnieuw

Mijn zetten ongedaan maken en opnieuw doen

In Rummi kunt u uw zetten vrijwel altijd ongedaan maken als u een vergissing heeft gemaakt. De enige uitzonderingen zijn dat u het pakken van een kaart van de stok De stok is een stapel of een hoop met kaarten die niet zijn gedeeld aan het begin van het spel. Tijdens het spel kunt u aanvullende kaarten pakken van de stok. of van de aflegstapel De aflegstapel is een aparte stapel kaarten met de voorkant naar boven, naast de stok, die in sommige spellen beschikbaar is. Tijdens het spel kunt u kaarten van de aflegstapel pakken, en u beëindigt uw beurt door een kaart op de aflegstapel te spelen. niet ongedaan kunt maken, en dat u het ruilen van een dubbele kaart niet ongedaan kunt maken.

Een enkele zet ongedaan maken

In menu Het spel spelen klikt u
Herstel
.

Als alternatief kunt u de Backspace toets gebruiken, of de sneltoets Ctrl+Z.

Meer opties voor ongedaan maken en opnieuw doen

In menu Het spel spelen klikt u
Herstel en opnieuw
.

Dan ziet u in het menu een of meer van de volgende opties:

Maak één zet ongedaan maakt de laatste zet ongedaan. Met het toetsenbord: Backspace, of Ctrl+Z.

Herstel de laatste geldige tafel maakt alle zetten ongedaan die u heeft gedaan sinds de tafel alleen geldige groepjes bevatte. Met het toetsenbord: Shift+Backspace, of Shift+Ctrl+Z.

Maak alle zetten ongedaan maakt alle zetten ongedaan die u in uw beurt heeft gedaan. Met het toetsenbord, als de tafel geen ongeldige groepjes bevat: Shift+Backspace, of Shift+Ctrl+Z.

Doe één zet opnieuw doet de laatste zet die u ongedaan gemaakt heeft, opnieuw. Met het toetsenbord: Ctrl+Y.

Doe alle zetten opnieuw doet alle zetten die u ongedaan heeft gemaakt, opnieuw. Met het toetsenbord: Shift+Ctrl+Y.

Nederlands
Leden login