Home > Help > Schermen en Vensters > Spel bewerken

Spel bewerken

In het venster Spel bewerken stelt u alle details in van een spel Een spel is een verzameling spelregel-opties.

U kunt uw eigen spellen aanmaken door die spelregel-opties te kiezen die u het best bevallen.
: de naam, de beschrijving, de spelregels, en het thema Een thema is een verzameling afbeeldingen en geluiden, die bepaalt hoe Rummi er uit ziet. Verschillende spellen kunnen verschillende thema's gebruiken; en u kunt het thema tijdens het spel veranderen. en kaartset Een kaartset in Rummi is de verzameling afbeeldingen die worden gebruikt om de kaarten of stenen weer te geven waarmee u het spel speelt. Verschillende spellen kunnen verschillende kaartsets gebruiken; en u kunt de kaartset tijdens het spel veranderen. Sommige thema's hebben hun eigen kaartset. die het gebruikt. Van een ingebouwd spel kunt u alleen het thema en de kaartset veranderen.

 

De voorpagina van het venster Spel bewerken. De andere pagina's zijn hier niet weergegeven.

1. Naam van het spel

Hier moet u de naam van uw spel invoeren. De naam moet uniek zijn; het kan niet dezelfde zijn als de naam van een bestaand spel.

Als u een bestaand spel aan het bewerken bent, kunt u de naam niet meer veranderen.

2. Beschrijving

Hier kunt u een beschrijving van het spel invoeren. De beschrijving wordt op diverse plaatsen getoond waar u de details van het spel bekijkt.

Als u van plan bent om uw spel op de website te publiceren, dan moet u de Engelse taal gebruiken voor de beschrijving van uw spel.

3. Kopieer spelregels van

Als u wil dat uw spel grotendeels dezelfde spelregels gebruikt als een bestaand spel, dan is het eenvoudiger om de spelregels van dat andere spel te kopiëren. Als u dit niet doet, dan moet u elke spelregel apart instellen, wat meer werk is.

Om de spelregels van een ander spel te kopiëren kiest u eerst dat andere spel in de keuzelijst, en daarna klikt u op de knop Kopiëren.

4. Herstellen

Met deze knop herstelt u alle spelregels en het uiterlijk naar hoe deze waren toen het venster Spel bewerken werd geopend.

5. Vorige en Volgende

Het venster Spel bewerken bevat voor een eigen spel diverse pagina's met spelregels. Met deze knoppen kunt u heen en weer navigeren tussen deze pagina's.

6. Zoekvenster

Met deze keuzelijst kunt u snel naar een bepaalde pagina gaan in het venster Spel bewerken. De keuzelijst toont eerst de beschikbare pagina's. Het bevat ook een keuze voor elke individuele spelregel, zodat u snel naar de pagina voor die regel kunt gaan, ook als u niet weet welke pagina u daarvoor moet hebben.

Nederlands
Leden login