Home > Help > Schermen en Vensters > Spellen instellen

Spelregels en uiterlijk instellen

In dit venster kunt u uw eigen spellen Een spel is een verzameling spelregel-opties.

U kunt uw eigen spellen aanmaken door die spelregel-opties te kiezen die u het best bevallen.
toevoegen, bewerken of verwijderen. Ook kunt u de kaartset Een kaartset in Rummi is de verzameling afbeeldingen die worden gebruikt om de kaarten of stenen weer te geven waarmee u het spel speelt. Verschillende spellen kunnen verschillende kaartsets gebruiken; en u kunt de kaartset tijdens het spel veranderen. Sommige thema's hebben hun eigen kaartset. of het thema Een thema is een verzameling afbeeldingen en geluiden, die bepaalt hoe Rummi er uit ziet. Verschillende spellen kunnen verschillende thema's gebruiken; en u kunt het thema tijdens het spel veranderen. van ingebouwde spellen veranderen.

 

1. Spel toevoegen

Als u op deze knop klikt, wordt het venster Spel bewerken geopend, waar u de spelregels en het uiterlijk van een nieuw spel kunt instellen.

2. Een bestaand spel kiezen

In deze lijst kiest u het spel dat u wilt bewerken of verwijderen. Ingebouwde spellen worden cursief weergegeven; u kunt de spelregels van een ingebouwd spel niet veranderen, maar wel het thema of de kaartset die worden gebruikt.

3. Spel bewerken

Met deze knop opent u het venster Spel bewerken voor het gekozen spel.

4. Spel verwijderen

Met deze knop kunt u het gekozen eigen spel verwijderen. Een ingebouwd spel kunt u niet verwijderen.

Nederlands
Leden login