Strona Główna > Pomoc > Zasady Gry > Przykład: jokery

Przykład: Jokery

Poniższe przykłady ilustrują, w jaki sposób można użyć jokerów ( * ). Każdy przykład przedstawia konkretną zasadę użycia jokerów w grze.

Przykład 1:
Zasada: Zawsze możesz podnieść jokera ze stołu.

Załóżmy, że na stole są poniższe meldunki:

56*8
888

I na ręku masz: 3 .

Jeżeli teraz weźmiesz 8 i dodasz ją do grupy ósemek, będziesz mógł użyć jokera jako 4 i dodać Twoją trójkę do sekwensu.

Czyniąc to, stół będzie wyglądać tak:

3*56
8888

Nie jest to możliwe w regule Możesz podnieść jokera tylko wtedy, gdy go zastępujesz odpowiadającą kartą, ponieważ nie masz 7 aby zastąpić jokera.

Przykład 2:
Zasada: Możesz podnieść jokera tylko wtedy, gdy go zastępujesz odpowiadającą kartą.

Załóżmy, że stół zawiera następujące układy:

6*8
7777

I na ręku masz: 24 .

Teraz możesz zastąpić jokera 7 z grupy siódemek i wykorzystać joker z innymi kartami w celu utworzenia nowego sekwensu. Następnie stół będzie wyglądał tak:

678
777
2*4

Nie jest to możliwe w regule Zastępująca karta musi być z Twojej ręki, ponieważ kartę którą użyłeś do zastąpienia jokera pochodzi ze stołu.

Przykład 3:
Zasada: Każda reguła, ale "Nie możesz ruszyć kart z meldunku zawierającego joker".

Teraz załóżmy, że na stole są poniższe meldunki:

56*8

I na ręku masz: 55 .

Wtedy możesz wziąć 5 i użyć jej z piątkami z Twojej ręki i stworzyć zestaw:

6*8
555

Nie jest to możliwe w regule Nie możesz ruszyć kart z meldunku zawierającego joker, ponieważ zabierasz kartę z meldunku zawierającego jokera.

Przykład 4:
Zasada: Możesz ponownie użyć uwolniony joker gdzie chcesz.

Jeżeli na stole mamy poniższe meldunki:

4*6
345

I na ręku masz: 57 .

Wtedy wolnego jokera używasz wraz z Twoją 7 w drugim meldunku. Stół teraz wygląda następująco:

456
345*7

Nie jest to możliwe w regule Możesz ponownie użyć uwolniony joker tylko w nowym meldunku stworzonym z kart z Twojej ręki, ponieważ nie użyłeś uwolnionego jokera do utworzenia nowego meldunku.

Przykład 5:
Zasada: Wszystkie reguły jokerów.

Załóżmy, że stół zawiera następujące układy:

56*8

I masz na ręku: 733 .

Teraz możesz uwolnić jokera i użyć go z Twoimi dwoma trójkami do utworzenia nowej grupy jak pokazaliśmy:

5678
33*
Polski
Logowanie