Strona Główna > Pomoc > Jak mogę ? > Zmień motyw

Zmiana motywu stołu

W grach Rummi możesz użyć jednego z kilku motywów Motyw jest to zbiór obrazów i dźwięków dla zmiany wyglądu gier Rummi. Różne gry mają odrębne motywy, które można łatwo zmienić podczas gry. .

Zmienić motyw

W menu Gra w toku, kliknij
Wygląd
, następnie wybierz Zmień motyw.

Następnie otworzy się Okienko z motywami; tutaj możesz wybrać interesujący Cię motyw.

Dla pełnego wyjaśnienia tego okna, zobacz konfiguracja motywów stołu.

 

Niektóre motywy są związane z konkretnymi taliami kart Talia kart w Rummi jest zbiorem zdjęć używanych do opisania kart lub płytek w grze. Różne gry mogą mieć odrębne talie kart, które można łatwo zmienić w trakcie gry. Niektóre motywy mają własne talie kart. . Jeżeli ustawisz jeden z tych motywów, to talia kart automatycznie dopasuje się do tego motywu.
Polski
Logowanie