Zatrzymanie gry

Zawsze możesz zatrzymać grę w Rummi. Jeżeli gra jest z limitem czasowym W grze z limitem czasowym masz ograniczony czas na zakończenie ruchu. Niektóre gry są z ustawionym czasem, a w innych grach można wybrać swój własny limit czasowy.

Zobacz: zasady gry na czas.
wtedy czas jest zatrzymywany (gra jest wtedy ukryta, abyś nie mógł oszukiwać i mieć dłuższego czasu na myślenie)

Zatrzymanie gry

W menu Gra w toku, kliknij
Pauza
.

Otwiera się okno z informacją, że gra jest wstrzymana. Zamknij to okno, aby kontynuować grę.

Jako alternatywę, użyj klawisza F5.

Polski
Logowanie